Fallas Verenigingen

Het Fallas Festevial start in

Dit zijn de collectieven die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het verloop van het Fallasfeest. Ze ontlenen hun naam aan de kruispunten van de straten of pleinen waar zij hun beelden en bouwwerken oprichten.

De leden van de verenigingen betalen een maandelijkse bijdrage welke hen in staat stelt deel te nemen aan tal van activiteiten, competities en vieringen gedurende het hele jaar.
In het algemeen bestaat de organisatorische structuur van een vereniging uit een gekozen voorzitter welke de eindverantwoordelijke is voor de vereniging. De voorzitter kiest een 'raad van bestuur' bestaande uit vicevoorzitters, een secretaris, een penningmeester, en een serie van afgevaardigden welke allemaal andere taken voor hun rekening nemen.
Tevens kiest de vereniging elk jaar haar vertegenwoordigster voor het Fallas feest in de vorm van een eigen Fallera Mayor. De andere dames van de vereniging vormen dan de hofhouding welke haar vergezelt gedurende de activiteiten in de Fallas week.
Op dezelfde manier wordt er ook een meisje gekozen als Fallera Mayor Infantil om de kinderafdeling te vertegenwoordigen.
Geen van deze functies ontvangt enige financiële compensatie: de "Falleros" (leden van een Fallas vereniging) doen alles op vrijwillige basis en in eigen tijd, alles ten behoeve van het feest.
De vereniging komt met grote regelmaat samen tijdens een algemene vergadering, bezocht door alle leden, waar alle informatie wordt gedeeld en waar iedereen op de hoogte gehouden wordt over de gang van zaken binnen de vereniging, om op die manier goede beslissingen te kunnen nemen.
"El Casal" vormt het hart van de vereniging en is de plaats waar de 'Falleros' geregeld samen komen, ook buiten de Fallas periode. Deze ruimte vormt het 'hoofdkwartier' van de Fallas commissies en is de plek waar het 'dagelijks leven' van de vereniging zich afspeelt.
Op dit moment zijn er meer dan 400 officieel geregistreerde Fallas verenigingen in de stad Valencia en een vergelijkbaar aantal verspreid over de Regio van Valencia.

Copyright © 2017 by Socarrat