Art al carrer

Les Falles comencen en

Professionals de la Festa

És necessari destacar la figura de l’artista faller. Este professional és més que un escultor de gegantesques figures, més que un pintor o més que un fuster. En realitat, l’artista faller és una espècie d’artista total, que projecta el monument en la seua imaginació i li va donant forma, ajudat per especialistes en determinades tasques artístiques.

Un artista faller, sol, a més, crear un estil propi, un senyal d’identitat que l’acompanya sempre en els seus treballs, el qual l’identifica i diferencia d’altres artesans del seu mateix gremi.

Un dels llocs més atractius i curiosos de visitar per a acostar-se millor al treball d’estos artistes és, sens dubte, la “Ciutat de l’Artista Faller”. En ella es concentra la major quantitat dels gegantescs tallers on s’elaboren els monuments. Allí, durant tot l’any, es viu un frenesí de treball continu i és freqüent la presència de desenes de curiosos, interessats a vore “in situ” com es fa una falla.

L’Exposició del Ninot

Els “ninots” són les figures que componen les escenes dels monuments fallers. A principis de febrer, cada comissió aporta el seu millor “ninot” (solament un) a una exposició col·lectiva, que queda oberta al públic fins al dia de la plantà, quan cada figura és arreplegada, en una cercavila plena d’algaravia, so de xiulets i música de xaranga, per la seua comissió per a ser portada fins al monument del qual forma part.

Cada visitant de l’exposició esmentada té la possibilitat de triar, d’entre tots, el “ninot” que més li agrade: bé per la seua originalitat, bé per la seua elaboració. Arribat el moment de la clausura, es recompten els vots i el “ninot” que més vots haja aconseguit quedarà indultat: tindrà l’honor de ser l’únic “ninot” de tota València que, oficialment, no cremarà la nit del 19.

Este mateix procediment es repetix amb les falles infantils, que els seus ninots també poden visitar-se en la mateixa exposició.

La plantà

És un terme valencià que podria equivaldre a “alçament”. És, en efecte, el moment en el qual el coronament de la falla, la seua part més alta, queda definitivament erigit. Com les falles guanyen cada any en altura i espectacularitat, la col·locació d’eixos coronaments es convertix en una tasca àrdua, que pot durar diversos dies i que és seguida amb expectació per desenes de persones.
Amb el temps, l’expressió s’ha anat generalitzant: la “plantà” es considera, actualment, el moment exacte en què la falla queda completament acabada i disposta per a ser visitada, amb tots els seus “ninots”, cartells i detalls diversos (gespa, llums, cartells explicatius, etc.)
Açò passa la nit del 15 de març

Falles Municipals

L’Ajuntament de València finança dos Falles Municipals, que estan fora de concurs i que es “planten” a la plaça de l’Ajuntament.
En 2018 la falla gran, “Equilibri Universal”, està dissenyada per Okuda i feta pels artistes Pepe Latorre i Gabriel Sanz. La falla infantil, “El xicotet Príncep” és obra de l’artista Miguel Hache.

Artistes fallers

Són una mescla d’arquitectes, escultors, pintors i decoradors d’immensa versatilitat, imaginació i creativitat. Han sabut actualitzar les antigues tècniques artesanals i adaptar-les a les noves tecnologies. Hui, a més de ser els creadors de les falles, desenvolupen altres productes artístics, com carrosses decoratives, escenografies per a teatre o cinema, decoració de parcs temàtics, etc. El Gremi Artesà d’Artistes Fallers és l’associació professional que recolza l’activitat d’estos artistes plàstics.

Música

La tradició musical valenciana, a partir de les societats musicals i els grups de tabal i dolçaina, instruments valencians per excel·lència, s'ha desenvolupat gràcies a les festes populars i les Falles en particular. Els carrers de la ciutat es desperten a tota hora amb les partitures interpretades pels músics en els diferents actes que les comissions celebren al llarg del dia.

Carrers Il·luminats

Vore els carrers de la ciutat durant les festes, i fins i tot alguns dies abans, suposa una gaubança immensa per a la vista. Les comissions adornen les seues demarcacions amb les més impactants il·luminacions artístiques.
Centenars de garlandes de llum, de dibuixos i formes variades, amb multitud de colors i composicions atrevides, s’entrecreuen i complementen per a donar una aparença multicolor a tots els racons de València.
Especialment captivadores resulten les il·luminacions del barri de Russafa, on es combinen els estrets carrerons amb carrers amplis i espaiosos, oferint una immensa gamma de possibilitats lumíniques.
Com a complement a la il·luminació, algunes falles participen en el concurs de Carrers Adornats.
Per a açò, afiten un tram de carrer de la seua demarcació i el decoren al seu antull, sobre la base d’algun tema o ambient concret ideat per ells i que cada any varia. Són els fallers els qui participen en la confecció dels adorns, que cada vegada resulten més elaborats i costosos.

Copyright © 2017 by Socarrat