Comissions falleres

Les Falles comencen en

Ciutadans (falleres i fallers) s'agrupen voluntàriament en grups denominats COMISSIONS FALLERES –o col·loquialment també “Falles”– que són les encarregades d'organitzar la festa en cada barri dels municipis en els quals se celebren les Falles.

La seua missió és l'organització i difusió de l'activitat cultural i festiva en el seu àmbit geogràfic i de sociabilitat, garantint la transmissió intergeneracional de tots els valors, habilitats i pràctiques rituals que caracteritzen esta festa. Les comissions decidixen lliurement les activitats que van a realitzar al llarg de l'any. Organitzativament cada comissió té una secció adulta i una infantil, i trien democràticament entre els seus membres els càrrecs que componen la seua Junta Directiva, càrrecs que són renovats anualment.

Els fallers i les falleres s'encarreguen d'assegurar la viabilitat d'esta festa, ja que la financen íntegrament, mantenint el paper associatiu i de col·laboració que requerix el ritual festiu. Les comissions organitzen al llarg de tot l'any exposicions i el llibret, que arreplega el treball anual i explica la temàtica de la falla d'eixe any.

El Casal Faller és el lloc on els components de les comissions falleres es reunixen. Cada Falla disposa del seu propi local.
Les comissions falleres es dividixen per sectors i per categories segons el monument a plantar. A més, es troben agrupades en la Junta Central Fallera que a manera institucional s'encarrega de coordinar els principals actes comuns de les diferents comissions.

Copyright © 2017 by Socarrat