Falleres Majors

Les Falles comencen en

Són les reines de la festa, la representació social de tot el col·lectiu faller.
Este títol és el que aspiren a aconseguir la majoria de les dones i xiquetes falleres.
De fet, la seua elecció va precedida d’un complex procés: en la primera fase de “preselecció”, cada comissió presenta una candidata (generalment la Fallera Major de l’any anterior) i diferents jurats trien les finalistes. Estes passen a una segona fase, en la qual, un nou jurat triarà directament tretze candidates. El mateix jurat, designat entre els presidents de les falles i el president de la Junta Central Fallera, serà qui s’encarregue de triar, d’entre les tretze, després de proves més acurades, la Fallera Major de València. Les altres dotze passaran, automàticament, a formar la Cort d’Honor.
Amb les xiquetes, es repetix el mateix procés. En este cas, la xiqueta que resulta finalment triada, té el càrrec de Fallera Major Infantil de València.
La figura de les Falleres Majors de València ha aconseguit, actualment, un altíssim grau d’importància en la vida de la ciutat, no solament a nivell festiu, sinó fins i tot social, sent freqüent la seua presència en els esdeveniments més destacats que, durant l’any, tenen lloc a la capital.

 

Fallera Major Rocío Gil i Cort d’Honor de 2018

Fallera Major Infantil Daniela Gómez i Cort d’Honor Infantil

Copyright © 2017 by Socarrat